O Nas

Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe z zakresu teorii polityki oraz metodologii badań politologicznych. Przedmiotem ich publikacji są zagadnienia związane z podmiotowością polityczną, koncepcjami sprawiedliwości społecznej, polityką miejską, populizmem, radykalizmem politycznym, współczesną krytyką feministyczną, zmianą polityczną i przywództwem politycznym oraz relacjami estetyki i polityki oraz pomiędzy polityką a mediami.

Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. Paweł Malendowicz prof. nadzw.

ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 203

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Teorii Polityki,

ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32-59-230, fax. 52 32-59-246